Piirin esittely

 

TUL:N TAMPEREEN PIIRIN TULEVAISUUSLINJAT  

ARVOT
Yhteisöllisyys: Yhteistoiminnan rakentaminen, ylläpitäminen ja elävöittäminen,
 lähtökohtanan  yhteenkuuluvuus. 
  
Tasa-arvo: Läpinäkyvään, eettisesti kestävään toimintaan ovat tervetulleita kaikki.
 
Kasvun tukeminen:Liikunnallisuutteen kasvattaminen tarjoamalla monipuolista liikuntaa sekä kasvun tukeminen esimerkillisyydellä.
 
 Elinikäinen liikunnallisuus: Läpi eliniän jatkuvan liikkumisen tukeminen, terveeseen ja hyvään elämään.
 
 
VISIO
 
Liikuntaa arvostetaan yhteiskunnan eri tasoilla väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävänä toimintana tavoitteena liikkuva kansa.
 
TUL:n vahvimpana piirinä toimimme liikunnan ja urheilun vahvana uudistavana vaikuttajana.
 
Verkostoitumiseen ja yhteiseen osaamiseen perustuva, monipuolinen ja
tervehenkinen liikunnan harrastaminen ja kilpaileminen edistää merkittävästi
väestön elinikäistä hyvinvointia.
 
Hyvät joukkotapahtumat ovat olennainen osa TUL –henkeä.
  
 
7 TAPAA UUDISTUA
                                           
Luontevat yhteydet seuroihin TUL:n arvopohjalla
- seuratapaamiset, erilaiset manuaaliset ja sähköiset järjestelmät ja tietosalkut, seurojen alueelliset ja keskinäiset verkot
 
-Nykyaikainen seuratyön koulutus- ja kehittämisjärjestelmä,jatkuva kiertävä seurakehityskoulutus
 
Aktiivisuus osallistujana ja uudistajana lasten ja nuorten harrastamisessa ja
kilpailu-, valmennustoiminnassa sekä tapahtumissa.
  - TUL-tapahtumat , maakunta- ja seututapahtumat
 
Yhteistyön kehittäminen liikunnanpiirien ja alueiden välillä
-Yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat,  4 TUL-piirin yhteistyö
 
Monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa
- valtion järjestelmät, maakunta, kunnat, yhteisöt, järjestöt, liikkeet
- tasapuolisuus ja työnjako
 
Tiedotuksen vahvistaminen
- julkisuuskuvan nosto tehostetulla tiedotuksella
- monipuoliset viestintämenetelmät
 
Arviointi toiminnasta ja sen kehittymisestä säännöllisesti.